Heat soak test

Gedurende het verhardingsproces van ongehard glas kunnen er nikkel-sulfide deeltjes worden gevormd. In thermisch gehard glas kunnen deze nikkel-sulfide deeltjes onder invloed van warmte (o.a. zonne- energie) interne spanningen in het glas veroorzaken met breuk als gevolg.

Om nikkel-sulfide deeltjes in het glas vast te stellen kunt u een heat soak test uitvoeren. Bij deze test wordt het glas opgewarmd tot 290 °C, en hier 2 uur op gehouden. Wanneer de ruit tijdens de test heel blijft, kunt u ervan uitgaan dat er geen nikkel-sulfide deeltjes in het glas aanwezig zijn.

Een gehele uitsluiting van spontane breuk is nooit mogelijk, maar de heat soak test kan het risico hierop wel verkleinen.

Voor risicobeperking, het voorkomen van mogelijk persoonlijk letsel en/of economische schade als gevolg van breuk bij gehard glas en om te kunnen voldoen aan de diverse NEN-normeringen in relatie tot het bouwbesluit is het sterk aan te raden om een heat soak test uit te voeren.

Voor meer informatie over de heat soak test en overige solutions, kunt u contact opnemen via sales@hoaf.nl.